Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen

Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret.

Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.

Rapporten finns att ladda ned här

Vid frågor gällande rapporten, vänligen kontakta:
David Sällh, Verkställande utskottschef trygghet, Drivkraft Sverige, david.sallh@drivkraftsverige.se.