Rekommendation begränsning av Brandspridning mellan depåcisterner

Denna Drivkraft Sverige rekommendation är en vägledning om förhållanden som påverkar brandspridning och de åtgärder som kan behövas i en depåverksamhet för att undvika brandspridning vid en cisternbrand.

Rekommendationen, tillsammans med kompletterande beräkningsverktyg, täcker även de särskilda behov som föreligger om etanol lagras tillsammans med andra
produkter. Denna rekommendation har även beaktat ny kunskap om etanolens brinnegenskaper.

Ladda ner Rekommendation begränsning av Brandspridning mellan depåcisterner