Debatt: Besöksnäringen drabbas när laddinfrastrukturen brister

Debattartikel Altinget.se den 9 februari 2023

Bristen på laddstationer i anslutning till större svenska vägar gör att Sverige riskerar att halka efter grannländerna Norge och Danmark i kampen om de nordiska turisterna. Det skriver Jonas Siljhammar, vd Visita, och Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

I budgeten för 2023 avsätts 1,1 miljarder till utbyggnad av laddinfrastruktur. Av regeringsförklaringen från 2022 framgår det att regeringen ser elektrifieringen som en hörnpelare i den svenska klimatpolitiken, en uppfattning som även Drivkraft Sverige och Visita delar.

Stress och laddångest

Antalet elbilar fortsätter att öka i Sverige. Statistiken visar att cirka en tredjedel av nybilsförsäljningen av personbilar utgörs av elbilar. I dag finns det cirka 165 000 elbilar i Sverige, vilket motsvarar 3,2 procent av den samlade personbilsflottan.

Att endast 16 procent av de publika laddstationerna som ligger i anslutning till större svenska vägar har snabbladdning innebär en utmaning för elbilsägare som vill göra långresor till exempelvis de svenska fjällen. Det betyder att turismnäringen riskerar att gå miste om såväl svenska som exempelvis norska och danska elbilister som kan komma att välja bort Sverige som semesterland på grund av en sämre utbyggd laddinfrastruktur. Det är även ett hinder för många att köpa en elbil då elbilsägare inte har samma möjligheter som andra bilägare att göra långa resor i hela landet utan att behöva känna stress och laddångest på resan

Långa ledtider

Trots en stor investeringsvilja hos drivmedelsbranschen och turismnäringen går utvecklingen för långsamt, framför allt på grund av långa tillståndsprocesser för att få bygga nya laddstationer. Besöksnäringen lider dessutom av att det är svårt att få lönsamhet i utbyggnad av tillräckligt stor laddkapacitet i vissa delar av glesbygden. Drivkraft Sverige och Visita vill därför peka på följande åtgärder som prioriterade:

  • Korta handläggningstiderna för anslutningsprocessen samt ledtider för anslutning. Enligt en färsk rapport från Energimarknadsinspektionen så kan ledtiderna för att ansluta större anläggningar vara upp till 36 månader.
  • En strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur för snabbladdning som tillgodoser besöksnäringens behov av god tillgänglighet.
  • Ett större statligt ansvar för att bygga och driva laddinfrastruktur i de delarna av Sverige där det inte är möjligt att erbjuda snabbladdning på marknadsmässiga villkor.

Drivmedelsbranschen vill växla upp

Vidare är det viktigt att komma ihåg att drivmedelsbranschen redan i dag satsar stort på laddinfrastruktur och är redo att växla upp detta arbete. Med ett väletablerat nät av servicestationer runtom i landet där kunden även erbjuds mat, tillgång till toaletter och annan service är det naturligt att den publika laddinfrastrukturen längs de stora vägarna centreras runt de befintliga servicestationerna. Förutom service kan servicestationerna erbjuda en trygg och säker hantering av drivmedel.

Även besöksnäringen investerar i laddinfrastruktur runt om i hela landet, vilket kompletterar drivmedelsbranschens investeringar längs vägen. Transporter leder till möten mellan människor och skapar jobb och tillväxt i hela vårt avlånga land. Våra två organisationer arbetar för att vi ska kunna fortsätta resa samtidigt som vi klarar transportsektorns klimatomställning. För att detta ska vara möjligt behöver politiken skapa rätt förutsättningar.

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter