Aktuella publikationer

Söker du äldre publikationer? Sök då gärna i vårt arkiv för inaktuella publikationer.
Kategorier
Taggar
År
 • Rekommendation
  oktober 13, 2023

  Vägledning nya bestämmelser färgad diesel

  Vägledning framtagen med anledning av nya bestämmelser för märkning av diesel och för färgämnet på sådan diesel från och med 1 juli 2023.

 • Dekal
  juni 14, 2023

  HVO

  Pumpdekal för HVO från 1 juni 2023.

 • Dekal
  juni 1, 2023

  Etanol E85

  Pumpdekal för etanol E85 från 1 juni 2023.

 • Dekal
  juni 1, 2023

  Bensin

  Pumpdekal för motorbensin från 1 juni 2023.

 • Dekal
  juni 1, 2023

  Diesel

  Pumpdekal för diesel från 1 juni 2023.

 • Regler
  maj 22, 2023

  Tankbilstransporter – Regelverk för transport av brandfarlig vätska med tankfordon

  Syftet med detta regelverk är att skapa förutsättningar för en säker hantering av petroleumprodukter och biodrivmedel vid tankbilstransporter. Medlemsföretagen inom Drivkraft Sverige har i samverkan med Drivkraft Sverige enats om följande gemensamma regler avseende utrustning och drift vid lastning och lossning av tankbilar.

 • Rapport
  mars 28, 2023

  Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret

  Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret. Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.