Aktuella publikationer

Söker du äldre publikationer? Sök då gärna i vårt arkiv för inaktuella publikationer.
 • Rapport
  mars 28, 2023

  Förstärkningsresurser för drivmedelsberedskapen – En del av totalförsvaret

  Ramboll har på uppdrag av Drivkraft Sverige tagit fram rapporten ”Förstärkningsreurser – En del av totalförsvaret. Rapporten behandlar bland annat dagens tillgängliga förstärkningsresurser inom drivmedelsförsörjningen och hur en utvecklad robusthet och förmåga vid kriser kan åstadkommas skyndsamt, med hög resurseffektivitet. Rapporten beskriver även skillnader och likheter mellan förstärkningsresurser i statlig och företags regi, skillnader och synergier mellan nationella och internationella resurser samt hinder och möjliggörare för en effektiv utveckling inom drivmedelsberedskapen.

 • Regler
  november 5, 2020

  Märkningsstandard för beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige

  Standard för beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på bensinstationer och kundanläggningar