Drivkraft Sverige kommenterar Tidöpartiernas besked om sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Artikel publicerad i Dagens Industri 7/5

Drivkraft Sverige kritiserar Tidöpartiernas besked att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel – till viss del på grund av stora investeringar som gjorts i biodrivmedel.

Drivkraft Sverige, som samlar Sveriges stora drivmedelsproducenter och tusentals bensinmackar runtom i landet, är inte nöjd med regeringspartiernas och SD:s besked om sänkt inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel från dagens 7,8 respektive 30,5 procent till 6 procent vid årsskiftet.

”Branschen befinner sig i en omställning från det fossila till det fossilfria, och det här slår undan benen för den omställning som medlemsbolagen nu är inne i. Branschen behöver kommersiella villkor som ska fungera över tid”, säger Drivkraft Sveriges vd Jessica Alenius.

Hon syftar på investeringar som drivmedelsproducenter på senare år har gjort i att kunna framställa biodrivmedel som exempelvis HVO.

”Branschen investerar i omställningen och i framtiden. Dessa investeringar grundar sig på den överenskommelse som fanns om hur reduktionsplikten skulle höjas fram till 2030. Nu med den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten för diesel har regeringen valt att bortse från den överenskommelsen. De kommersiella förutsättningarna har totalt förändrats”, säger Jessica Alenius. 

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter