Nya bestämmelser för färgad diesel

Från och med den 1 juli 2023 införs nya bestämmelser för märkning av färgad diesel och för färgämnet på sådan diesel. Det nya märkämnet, butoxibensen, ska ha en koncentration på minst 9,5 och högst 14,25 mg/liter diesel och produkten ska färgas till en klar blå färg.  

Under en övergångsperiod från och med den 1 juli 2023 fram till och med den 17 januari 2024 får diesel som är märkt med antingen det nya märkämnet (med blått färgämne) eller det gamla märkämnet (med grönt färgämne) användas med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3a. Från och med den 18 januari får endast den blå dieseln användas med lägre beskattning.

Grön diesel med det gamla märkämnet får användas fram till den 31 december 2024, i de applikationer som färgad diesel medger, men då med beskattning enligt LSE 2 kap punkt 1 § 3b. Efter den 31 december 2024 kan grönfärgad diesel användas fritt med beskattning enligt LSE 2 kap 1 § punkt 3b.

Gällande skatt på bränsle finns på Skatteverkets hemsida

Referenser:

Förordning om ändring i förordningen (2022:181) om skatt på energi SFS 2023:141

Lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE)

Förordning (2022:181) om skatt på energi

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter