Sverige i topp i Norden gällande förnybart i transportsektorn

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom bränsle- och drivmedelsbranschen. Under de första nio månaderna av 2023 var andelen biodrivmedel 27,2 % vilket är högre än motsvarande tid 2022. Biodrivmedlen bidrar till att Sverige ligger högt i internationella jämförelser över andelen förnybart i transportsektorn.

En nordisk jämförelse
Det har länge funnits mål i förnybartdirektivet om att medlemsstaterna ska ha en viss andel förnybart i transportsektorn. I det nyligen reviderade direktivet krävs att mängden förnybara bränslen och förnybar el som levereras till transportsektorn antingen leder till en andel förnybar energi i den slutliga energianvändningen i transportsektorn på minst 29 % senast 2030 eller en minskning av växthusgasintensiteten med minst 14,5 %. I omställningsbarometern redovisas den framräknade andelen 2021 enligt förnybartdirektivets metodik. Sverige hade då ca 30 %, Finland och Norge ca 20 % och Danmark drygt 10 %.

Högt tempo på elektrifieringen i Norden
Elektrifieringen av samhället går snabbt. Antalet elfordon, publika laddstationer samt det totala antalet publika laddpunkter ökar. Vid utgången av 2022 var det totala antalet laddpunkter ca 33 000 i Sverige, 23 000 i Norge, 20 000 i Danmark och 10 000 i Finland enligt EU-kommissionen.

Ladda ned Omställningsbarometern

För mer information, kontakta:

Thomas Schölin, Ansvarige e-Mobility Drivkraft Sverige, 070-429 6010 / thomas.scholin@drivkraftsverige.se

Viktor Gunnarsson, Ansvarig Konkurrenskraftsfrågor Drivkraft Sverige, 076-147 6345 / viktor.gunnarsson@drivkraftsverige.se

Fler nyheter

Fler nyheter
Fler nyheter